De Nieuwe Wereld

Van Derdewereldbos naar De Nieuwe Wereld.

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Wouw voor de Derde Wereld bestaat sinds 1985.

Een aantal mensen uit Wouw vatte het plan om op lokaal niveau meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van mensen en gebieden in ontwikkelingslanden.

De initiatiefnemers gaven de stichting een dubbele doelstelling mee: fondswerving en bewustwording.

De eerste projecten die onze stichting steunde waren waterprojecten, daarna volgde herbebossing. Beide waren projecten van frater Paul Steverink in het South-Nyanza-district in Kenya. Ook de projecten van Corry van de Bosch in Pandapieri en het huidige Huyslinci voldeden aan de voorwaarden over kleinschaligheid, transparantie en betrouwbaarheid.

Zeker even belangrijk als de fondswerving vindt de stichting de bewustwording over de derdewereldproblematiek. Zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk voorlichten over oorzaken van honger en armoede in de derde wereld is de tweede pijler van de stichting.

Derdewereldbos

Stichting Wouw voor de derde wereld realiseerde in 1993 een derdewereldbos om twee doelen te dienen:

  • Extra nieuwe bomen in Wouwse Plantage om de verzuring tegen te gaan
  • Het ondersteunen van projecten in Kenia door met de opbrengst van de verkoop van de bomen hier tot bosaanplant daar te komen.

Er werden door de 5 basisscholen van de voormalige Gemeente Wouw ongeveer 5000 boompjes geplant en met de opbrengst daarvan werden water- en bosprojecten gefinancierd in het South-Nyanza district in Kenia.

De Nieuwe Wereld

Met de realisatie van de Natuurpoort Wouwse Plantage is er voor gekozen het derdewereldbos onderdeel te laten zijn van het totale plan. Het bos is flink op de schop genomen en toegankelijker gemaakt voor het publiek. Het bos draagt nu de naam “De Nieuwe Wereld”.

Het bos is zo aangepast dat door uitdunning bestaande bomen meer ruimte hebben gekregen. Er zijn open plekken gemaakt met ieder een eigen thema en op die nieuwe plekken ontstaat nieuw leven. Kortom De Nieuwe Wereld; een plek waar verleden en toekomst harmonieus samen komen.

Comments are closed.