Jaaroverzichten

Financieel jaaroverzicht 2022

Financieel jaaroverzicht 2021

Hoe kunt u onze stichting steunen

Stichting Wouw voor de Derde Wereld beheert en onderhoudt “De Nieuwe Wereld” geheel met vrijwilligers. Allemaal mensen die een klik hebben met natuur, die zich graag willen inzetten voor de gemeenschap en die zich betrokken voelen met de doelstellingen van de stichting.

Naast de inzet van de vrijwilligers is de stichting voor het onderhoud afhankelijk van donaties en subsidies.

Als u onze stichting wilt steunen, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. Als u financieel wilt bijdragen, ontvangen wij graag uw bijdrage op IBAN NL92 RABO 0126 3150 00 onder vermelding van uw naam en adres. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Onze stichting is ANBI goedgekeurd. Bovenaan deze pagina in de financiële overzichten heeft u inzage in de financiën van de afgelopen jaren.

Anbi gegevens:

Naam van de stichting: Stichting Wouw voor de derde wereld.

Fiscaal nummer: 8161.14.146

Adresgegevens: zie tabblad contacten.

Doelstelling stichting: in stand houden van de Nieuwe wereld (voorheen Derdewereldbos) en bevorderen bewustwording van de derdewereldproblematiek.

Beleidsplan 2020-2024

M.i.v. 2020 kent de Stichting voor De Nieuwe Wereld (voorheen Derdewereldbos) een nieuwe doelstelling en die luidt: het in stand houden van De Nieuwe Wereld en het bevorderen van bewustwording over de derde wereldproblematiek.

Hoofdlijnen van beleid:

 • Het duurzaam in stand houden van De Nieuwe Wereld in de vorm van onderhoud en beheer van bos, graslanden, paden en hagen.
 • Het 3 x per jaar informeren van belangstellenden via een nieuwsbrief via de mail
 • Een actuele website in de lucht houden om belangstellenden te trekken en te informeren.
 • I.s.m. met de Natuurpoort Wouwse Plantage aandacht vragen voor De Nieuwe Wereld en doelstelling van de Stichting.
 • Op gezette tijden geleide rondwandelingen aan te bieden voor belangstellenden.
 • Diverse organisaties gebruik te laten maken van de entourage van de Nieuwe Wereld voor activiteiten en/of exposities.
 • Inkomsten:  worden verkregen uit donaties, uitgifte van vriendschapsbomen, en Provinciale subsidieregelingen.
 • Besteding van middelen: Deze gelden worden aangewend voor aankoop van gereedschappen, materialen en plantmateriaal. Er wordt gestreefd naar gebruik van duurzaam gereedschap, bijvoorbeeld vervangen van benzine-gereedschap door accugereedschappen. Daarnaast zijn persoonlijke beschermmiddelen voor de vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt.

Bestuurssamenstelling: deze gegevens vindt u onder het tabblad contact.

Beloningsbeleid:

 • Statutair bestuur en beleidsbepalers:    Geen beloning; het betreft vrijwilligers.
 • Personeel en directie:                             Stichting heeft geen personeel en geen directie.
 • Bosploeg. (onderhoudsploeg)                Vrijwilligers; derhalve geen beloning.

Activiteiten: De reguliere activiteiten bestaan uit maandelijks onderhoud door de Bosploeg. Foto’s van incidentele activiteiten zoals rondwandelingen of deelname aan de Nationale Natuurwerkdag vindt u onder het tabblad activiteiten.

Financiële verantwoording: bovenaan deze pagina vindt u de financiële jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Comments are closed.